Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Poklicna orientacija

Namen programa poklicne orientacije je pomagati učencem pri presojanju, izbiranju in sprejemanju poklicne odločitve. Izvaja ga šolski psiholog v zadnjem razredu osnovne šole.

Učenci se v okviru tehniškega dne POKLICNA ORIENTACIJA učijo spoznavati sebe, svoje interese, sposobnosti, posebnosti oz. prednosti.

S starši  se bodo udeležili predstavitve različnih poklicev pri delodajalcih.

oktober      


oktober
“Promocija poklicev” – spoznavanje in ogled poklicev pri delodajalcih v popoldanskem času po izbiri skupaj s starši. Dogodek organizira Območna obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica.  

Delavnice po oddelkih: Spoznavanje samega sebe, Mreža šol v naši regiji, Rokovnik (Tehniški dan – šolska psihologinja).
november    Roditeljski sestanek: Poklicna orientacija   Dejavnosti na Šolskem centru NG za spoznavanje poklicev (strojništvo, lesarstvo, mehatronika, logistika, elektronika, tehniška gimnazija, računalništvo, zdravstvo, živilstvo, kmetijstvo, naravovarstvo in druge delavnice).
decemberAnketiranje učencev z ANKETO O IZBIRI POKLICA
decemberOdprta vrata srednjih šol za starše in učence
december – aprilIndividualno svetovanje, pomoč pri izbiri primernega poklica oz. nadaljnjega  izobraževanja
februarInformativni dnevi na srednjih šolah za devetošolce
aprilIzpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole
majObveščanje učencev o stanju prijav v srednjih šolah
junijPrinašanje dokumentov na srednje šole
Dostopnost