Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Varna šola

Tudi  v  šolskem letu 2022/23 nadaljujemo z dejavnostmi iz dvoletnega UNICEF-ovega projekta »POVEJ!« Spregovorimo o nasilju med otroki – za varno šolo.

Cilj nam je zagotoviti  varno in spodbujajoče okolje za vse otroke v šoli.

Prizadevamo si  povečati stopnjo občutljivosti vseh zaposlenih, učencev in staršev za problematiko vrstniškega nasilja.

Zmanjšati želimo pojave nasilnega vedenja med učenci na šoli. Radi bi dosegli, da bi čim več otrok, ki so »žrtve« nasilja, spregovorilo o tem.

Spodbudili bi radi tudi tiste učence, ki so le »opazovalci«, da se aktivno vključijo v reševanje problemov, še posebej  ko gre za prikrito nasilje (žalitve, grožnje, izsiljevanje).

Vsi zaposleni v šoli ukrepamo ob pojavu nasilja. Vzpostavljamo zaščitno mrežo, ki bo učencem nudila pomoč in varnost.

Učenci skupaj z razredniki oblikujejo oddelčna pravila varne šole in se dogovorijo o posledicah kršitev le-teh. Šolska pravila varne šole so sestavni del pravil šolskega reda v našem vzgojnem načrtu in jih dosledno upoštevamo.

Dostopnost