Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Zdrava šola

Evropska mreža zdravih šol (The European Network of  Health Promoting Schools) je nastala kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (Urad za Evropo), Sveta Evrope in Evropske komisije.
Slovenija se je z 12 pilotskimi šolami, med katerimi je tudi naša, priključila Evropski mreži zdravih šol leta 1993. Projekt sta podpirali Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Inštitut za varovanje zdravja RS pa je bil naš nacionalni podporni center.
Z vključitvijo v projekt smo se zavezali, da  bomo upoštevali 12 kriterijev, ki so bili oblikovani v Evropski mreži zdravih šol:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi  priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje vzgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bosta dejavno podprli pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

S 1. 1. 2014 se je Inštitut za varovanje zdravja RS ter regijski ZZV-ji združili v enotno institucijo: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) z območnimi enotami. Izoblikovale so se strateške, posvetovalne in delovne skupine znotraj Slovenske mreže zdravih šol. V nacionalnem posvetovalnem odboru je tudi predstavnica naše šole. Ponovno je vzpostavljena mreža nacionalnih koordinatorjev Zdravih šol pod imenom SHE Assembly, ki ima sedež na Danskem.
Šolski tim dvakrat letno načrtuje in pregleda opravljene dejavnosti. Preglednice z načrtovanji in evalvacijo so urejene elektronsko. Posredujemo jih na Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer pripravijo analizo opravljenega dela.
Prisotni moramo biti na rednih regijskih srečanjih, ki so organizirana trikrat letno. Obravnavamo različne teme, vezane na področje zdravja, informirajo nas o dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem. Skupaj izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo. V letošnjem šolskem letu je naslov rdeče niti LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE.. Poleg tega bomo pozornost namenili teži šolskih torbic. Program srečanj je poenoten na nivoju države.

V okviru zdrave šole nadaljujemo z dejavnostmi, ki smo si jih zastavili v projektu »Uživajmo v zdravju«, ki se je izvajal v šolskem letu 2016/17. Glavna področja delovanja :

 • gibalni odmor,
 • kultura prehranjevanja in
 • aktivno sodelovanje s člani Centra za krepitev zdravja na področju Zdrav življenjski slog otrok in družine.

Na šoli nadaljujemo s projektom Vodna šola. V vodni šoli učenci in zaposleni redno pijejo vodo iz pipe. To pozitivno vpliva na počutje, zdravje, šolsko delo in na dobrobit planeta, saj zmanjšamo porabo plastike. Učenci in zaposleni imajo svoje bidončke za vodo. Vodo pijejo v vodnih odmorih – pred začetkom učne ure in pri kosilu, ob spodbudi učiteljev / zaposlenih. Vodne šole so povezane v slovensko in mednarodno mrežo vodnih šol.

26. maja 2023 smo na šoli obeležili 30. obletnico vključitve v projekt Zdrava šola. Nacionalno srečanje, ki bo organizirano jeseni 2023, bo posvečeno 30. obletnici. NIJZ Nova Gorica pripravlja tudi regijski dogodek, ki se bo odvil do konca decembra 2023.

NIJZ je letos ponudil aktivnosti za vzgojno-izobraževalne zavode za letošnje šolsko leto. Sodelovali bomo pri dveh akcijah.

Udeležili se bomo tabora učencev Zdravih šol prvega kroga.

 

Prispevki:

Dostopnost