Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Šolski sklad

V šolskem skladu zbiramo sredstva s pomočjo prostovoljnih prispevkov, sponzorstev, donacij … Z njimi omogočamo posameznim učencem nakup delovnih zvezkov, udeležbo na ekskurzijah, v šoli v naravi …

Pridobljena sredstva namenjamo tudi nakupu dodatne opreme in izvedbi nekaterih dejavnosti.

Vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada oddate socialni delavki na šoli.

Sredstva za šolski sklad lahko nakažete na transakcijski račun 01284-6030672398.

Vsak vaš prispevek bo dobrodošel.

Dostopnost