Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Dogovori in pravila

Pot skozi šolsko leto – dogovori in pravila

* V šolo prihajam pravočasno.

* Pred pričetkom pouka izklopim mobilni telefon.

* V učilnico vstopam v šolskih copatih.

* Šolske stavbe ne zapuščam med poukom brez vednosti učitelja.

* Med rekreativnim odmorom se zadržujem na šolskem dvorišču.

* V jedilnici upoštevam hišni red.

* Z ustreznim odnosom do sošolcev in delavcev šole prispevam k boljšemu vzdušju na šoli.

Dostopnost