Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Hišni red

Na podlagi 31. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-F) je Svet zavoda Osnovne šole Milojke Štrukelj dne 27. 05. 2009 sprejel 

Hišni red Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica

1.    ŠOLSKI PROSTOR

Šolski prostor je razdeljen na dve območji: območje centralne šole in območje podružnične šole Ledine (Hišni red podružnične šole Ledine je priloga tega hišnega reda). 
Namenjen je izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti 9-letne osnovne šole v obdobju šolanja od 4. do 9. razreda in zajema:
•    vse prostore v šolski stavbi,
•    atrij,
•    dvorišče pred šolo (vsa asfaltirana površina do železne ograje, osrednja zelenica in zelenica ob stavbi Milojke Štrukelj),
•    dvorišče med šolo in telovadnico do zapornice,
•    športna dvorana (kletni prostori in pritličje) in 
•    športno igrišče.

Za vse učence, ki imajo obveznosti na našem šolskem prostoru, je šola odgovorna v poslovnem času.

2.    POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Vzgojno izobraževalna dejavnost se praviloma izvaja v poslovnem času od 7.00 do 16.15 ure.

Izven poslovnega časa potekajo popoldanske pogovorne ure, roditeljski sestanki in druga vnaprej dogovorjena organizirana srečanja. 

Uradne ure tajništva, blagajne in računovodstva so ob delavnikih od 9.30 do 12.30 ure. Namenjene so poslovanju z zunanjimi uporabniki naših storitev razen za dejavnosti, ki so s tem hišnim redom drugače opredeljene.

3.    ORGANIZACIJA NADZORA IN VARNOSTI

Nadzor nad dogajanjem v poslovnem času  šola organizira na različne načine. 
Vhodi na dvorišču med šolo in telovadnico, glavni vhod v telovadnico in notranji prostori telovadnice ter prehodi med telovadnico in šolsko stavbo so opremljeni z video nadzorom.
V času dopoldanskega rekreativnega odmora, varstva vozačev in učenčevih prostih ur (ko čaka na pouk), je organizirano dežurstvo učiteljev.
Od 1. do 4. šolske ure sta na hodniku dva dežurna učenca. 

Nadzor nad dogajanjem izven poslovnega časa:
•    alarmni sistem na vhodih v šolo,
•    varnostna razsvetljava na hodniku v pritličju šole in na dvorišču med šolo in telovadnico,
•    ob 16.15 se zaklene glavni vhod v stavbo in
•    ob 19.00 se zaklenejo vsi vhodi v stavbo.

Vsak prostor je opremljen z navodili požarne varnosti, s pravili šolskega reda, pravili obnašanja in s hišnim redom zaradi zagotavljanja varnosti. Šola neprestano skrbi za usposabljanje vseh zaposlenih pri zagotavljanju varnosti in enkrat letno izvede z vsemi zaposlenimi in učenci gasilsko vajo: izpraznitev šolske stavbe v slučaju nevarnosti.
Hišni red in pravila obnašanja v šolski knjižnici, v prostorih za tehniko, v učilnici gospodinjstva, v jedilnici in v športni dvorani ter na šolskem dvorišču so v prilogi

4.    KRŠITVE HIŠNEGA REDA

Ob kršitvah hišnega reda bomo ukrepali v skladu s predpisano zakonodajo. 

Hišni red začne veljati 01 09. 2009.

Dostopnost