Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Knjižnični red

 

KNJIŽNIČNI RED

1. ČLANSTVO

•    Vsak učenec in delavec naše šole je član – uporabnik šolske knjižnice.
•    Članarine ni.

2. ČAS ODPRTOSTI KNJIŽNICE

•     Šolska knjižnica je za izposojo odprta v skladu z urnikom, ki se določi ob začetku šolskega leta in se objavi v šolski publikaciji, na šolski spletni strani in na vratih knjižnice. Kadar v knjižnici poteka pouk, je za druge uporabnike zaprta.

3. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN  IZPOSOJEVALNI ROKI

•    Šolska knjižnica zbira, obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja knjige, CD, CD-rome, DVD, časnike in revije.


•   Uporabniki si lahko izposojajo knjige na dom. Knjige informacijske–referenčne zbirke: enciklopedije, leksikoni in slovarji se načeloma ne izposojajo na dom. 
Ostalo knjižnično gradivo (CD, CD-romi, DVD,  časniki in revije) je  namenjeno izposoji in uporabi pri pouku in se uporabnikom izposoja na dom le izjemoma.


•    Uporabnik šolske knjižnice si lahko naenkrat izposodi največ 5 enot knjižničnega gradiva, razen v izjemnih primerih (referati, seminarske in raziskovalne naloge, projekti). Na enoti Ledine si lahko uporabniki naenkrat izposodijo največ 3 knjige.


•    Izposojevalni rok za knjige je 14 dni, možno je podaljšanje, če knjiga ni že rezervirana. Možne so rezervacije gradiva.


IZPOSOJENO  KNJIŽNIČNO GRADIVO SE VRAČA V SKLADU Z IZPOSOJEVALNIMI ROKI ZARADI ZAGOTAVLJANJA DOSTOPA DO GRADIV VSEM UČENCEM ŠOLE!


•    Zamudnike obveščata in opozarjata knjižničarki v sodelovanju z razredniki in učitelji.
Če učenec kljub opozorilom ne vrne izposojenih knjig, se obvesti starše. V kolikor se kljub vsem opozorilom gradivo ne vrne v knjižnico, se uporabniku zadrži nadaljnja izposoja.

4. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

•    Do  knjižničnega gradiva ima vsak uporabnik  odgovoren odnos.                  

Vsak uporabnik si namreč želi izposoditi  nepoškodovano in čisto knjižnično gradivo.


•    Poškodovano, uničeno ali izgubljeno knjižnično gradivo se nadomesti z novim ali po vsebini enakovrednim gradivom. Če to ni mogoče, se plača protivrednost gradiva.

5. OBNAŠANJE V PROSTORIH  ŠOLSKE KNJIŽNICE

• Učenci vstopajo v šolsko knjižnico v copatih in pustijo svoje šolske torbe pod vitrinami v vhodnem hodniku.


•    Knjige oziroma knjižnično gradivo, ki ga uporabnik vrača, odloži na knjižnični pult.


•    Uporabnik v miru in tišini  poišče knjige in knjižnično gradivo, ki si ga želi izposoditi.  Pri iskanju si lahko pomaga z računalnikom ali pa vpraša za pomoč in nasvet knjižničarko.


•    Knjige oziroma knjižnično gradivo, ki si ga uporabnik želi izposoditi, odda knjižničarki, da ga računalniško izposodi. Iz šolske knjižnice ni dovoljeno odnašanje knjižničnega gradiva brez izposoje!        

•   Za izposojeno gradivo je odgovoren vsak uporabnik sam, zato naj ga ne posoja drugim.      

•    Uporabniki v šolski knjižnici in čitalnici-multimediji v miru in tišini prebirajo knjige, časnike in revije, iščejo in si izposojajo knjižnična gradiva za šolsko delo in prosti čas, pišejo domače naloge in referate, se učijo, si ogledajo razstave, se pripravljajo na različna tekmovanja in kvize znanja, rešujejo knjižne uganke…                      

• Z neprimernim obnašanjem uporabniki ne motijo drugih obiskovalcev knjižnice in knjižničarke pri delu.

6. UPORABA RAČUNALNIKA V ŠOLSKI KNJIŽNICI


V  šolski knjižnici na centralni šoli so uporabnikom na razpolago tudi računalniki z dostopom do interneta, ki so namenjeni:

– iskanju gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice,

– iskanju informacij po vzajemnem slovenskem katalogu COBISS/OPAC,  

– iskanju informacij na spletu za pripravo referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog ter projektov,
– dejavnostim, ki so v skladu s šolskim delom.

Za uporabo računalnika se učenec dogovori s knjižničarko!

Pri računalniku ni dovoljeno:

– brisanje nameščenih programov,

– nameščanje novih programov,

– uničevanje računalniške strojne opreme.

NEUPOŠTEVANJE TEH PRAVIL ONEMOGOČA NADALJNJO UPORABO RAČUNALNIKA!

KNJIŽNIČNA PRAVILA NA PLAKATU V ŠOLSKI  KNJIŽNICI :

KAJ V KNJIŽNICI DELAM?

 • Si izposojam knjige in jih pravočasno vračam.

 • Berem knjige in revije.

 • Pišem domače naloge.

 • Se učim.

 • Se pogovarjam potihoma, da ne motim ostalih v knjižnici.

 • Iščem gradiva za referate, raziskovalne naloge in projekte.

 • Uporabljam računalnik za šolsko delo.

ČESA V KNJIŽNICI NE POČNEM?

 • Ne kričim!

 • Se ne lovim!

 • Se ne skrivam!

 • Ne premeščam knjig med policami!

 • Ne uničujem knjig in knjižnične opreme!

 • Ne uporabljam grdih besed!

 • Ne jem in ne pijem!

 • Ne uporabljam mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav!

KDOR NE UPOŠTEVA KNJIŽNIČNIH PRAVIL OBNAŠANJA,  ZAPUSTI  ŠOLSKO KNJIŽNICO.

   KRŠENJE KNJIŽNIČNEGA REDA SE OBRAVNAVA V SKLADU                        

S PRAVILI ŠOLSKEGA REDA.                                  

ČE PA SE BOMO PRAVIL DRŽALI, BO KNJIŽNICA BRALNO, UČNO, INFORMACIJSKO  IN DRUŽABNO SREDIŠČE ŠOLE, KJER SE BOMO VSI DOBRO POČUTILI!

Dostopnost