Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Predstavitev knjižnice

Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja knjižnično-informacijsko vzgojo kot del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

Učenci in strokovni delavci lahko v šolski knjižnici na centralni šoli in na Ledinah izbirajo med 42000 enotami leposlovnih in strokovnih knjig, 54 naslovi časnikov in revij in več kot 1200 zgoščenkami za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela in za pripravo referatov, seminarskih, raziskovalnih ter projektnih nalog. V ta namen so v šolski knjižnici na razpolago tudi računalniki z dostopom do interneta.

 

Vsak učenec in strokovni delavec naše šole je član šolske knjižnice, kjer si lahko brezplačno izposoja knjižnično gradivo, ki je računalniško obdelano. Izposoja je avtomatizirana. Izposojevalni rok je 14 dni. Zamudnike opominjamo. 

Vsako izgubljeno, uničeno ali poškodovano knjižnično gradivo se nadomesti z novim.

 

V šolsko knjižnico zahajajo mali radovedneži, ki ob urah pravljic, kvizih in ugankah, razstavah in projektih zrastejo v velike raziskovalce in bralce. Z najbolj vedoželjnimi učenci širimo obzorja našega splošnega znanja, ki ga preizkušamo na televizijskem kvizu Male sive celice. Navdušeni knjižni molji se vključujejo v knjižničarski krožek, kjer poglabljajo svoje poznavanje knjižničnega gradiva in delovanja knjižnice.
S sedmošolci raziskujemo, kaj vse nam ponujajo splošne knjižnice za šolsko delo in prosti čas v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo. Pridružujemo se tudi reševanju slovenskega knjižnično-muzejskega Mega kviza.

Skupaj z mladimi bralci in izbranim ustvarjalcem  sklenemo šolsko leto ob zaključku bralne značke.

 

Kontakt – mail: knjiznica-osngmstr@guest.arnes.si

 

              – telefon : 05 335 81 07

 

Knjižničarka na centralni šoli : Boža Peršič

 

Knjižničarka na Ledinah : Nataša Gerbec

Dostopnost