Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Formativno spremljanje

Formativno spremljanje je učinkovito orodje, ki vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja, saj:

  • učence spodbuja k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje,
  • postavlja učenje in učenca v središče učnega procesa,
  • spodbuja zavzetost in motivacijo za učenje,
  • je zelo občutljivo za individualne razlike med učenci, vključno z njihovim predhodnim znanjem,
  • razvija vrednotenje, usklajeno s cilji in standardi, z močnim poudarkom na formativni povratni informaciji, izboljšuje učne dosežke.

V šolskem letu 2023/24 nadaljujemo z uvajanjem formativnega spremljanja v pouk. Člani šolskega tima se bomo redno srečevali in si izmenjali primere prakse. Načrt za letošnje šolsko leto:
●      poglabljanje poznavanja procesa formativnega spremljanja in njegovih učinkov,
●      uporaba meril uspešnosti tudi za namen pridobitve številčne ocene,
●      medsebojne hospitacije in evalvacija le-teh,
●    organizacija regijskega srečanja učiteljev, ki uvajajo korake formativnega spremljanja v pouk.

Dostopnost