Skoči na glavno vsebino

Formativno spremljanje

Formativno spremljanje je učinkovito orodje, ki vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja, saj:

  • učence spodbuja k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje,
  • postavlja učenje in učenca v središče učnega procesa,
  • spodbuja zavzetost in motivacijo za učenje,
  • je zelo občutljivo za individualne razlike med učenci, vključno z njihovim predhodnim znanjem,
  • razvija vrednotenje, usklajeno s cilji in standardi, z močnim poudarkom na formativni povratni informaciji, izboljšuje učne dosežke.

V šolskem letu 2022/23 nadaljujemo z uvajanjem formativnega spremljanja v pouk. Člani šolskega tima se bomo redno srečevali. Dvakrat v letu se bomo srečali tudi z zunanjo mentorico. Načrt za letošnje šolsko leto:

●      spoznavanje procesa formativnega spremljanja in njegovih učinkov,

●      uporaba meril uspešnosti tudi za namen pridobitve številčne ocene,

●      medsebojne hospitacije in evalvacija le-teh.

Dostopnost