Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Interesne dejavnosti

MATIČNA ŠOLA

Urnik interesnih dejavnosti 1. polletje 2023/24

DejavnostRazredVsebinaMentor
Otroški pevski zbor


Mladinski pevski zbor
4. – 5.6. – 9.
usposabljanje in razvijanje smisla za  enoglasno muziciranje in estetsko doživljanje zborovskega petjaučenje slovenskih ljudskih pesmi in umetnih pesmi z  instrumentalno spremljavosodelovanje na revijah otroških in mladinskih  pevskih zborovsodelovanje na šolskih in  izvenšolskih prireditvahEleonora Ipavec Šaver

  Eleonora Ipavec Šaver
Namizni tenis4.učenje osnov individualnega igranja namiznega tenisa, priprava na tekmovanjezunanji mentor
Košarka4. navajanje na zdrav način življenja in redno ukvarjanje s športom, učenje osnovnih košarkaških elementov skozi različne zabavne igre, razvoj osnovnih gibalnih in motoričnih sposobnostizunanji mentor
Ročne spretnosti4. – 5.  spoznavanje različnih ročnih spretnosti (vozlanje, šivanje …)oblikovanje z različnimi materialipriprava razstavOnorina Milost
Vesela šola4. – 5.obravnava tem s področja kulture, estetske vzgoje, naravoslovja, tehnike, ki so objavljene v reviji Pilsodelovanje na tekmovanju v znanju Vesele šoleMirjam Vuga
Bralna značka4. – 9.oblikovanje priporočilnih seznamov  knjig   pogovori o prebranih knjigahrazredničarke 4. r. 5. r, učiteljice SLJ in šolska knjižničarka
Angleška bralna značka4. – 9.branje angleških knjig z lažjo (prilagojeno) vsebino bogatenje in utrjevanje besedišča, kar pripomore k samozavestnejši komunikaciji v tujem jezikuučiteljice angleščine
Utrdimo angleščino6. – 9.ponavljanje in utrjevanje učne snoviučiteljice angleščine
Utrdimo slovenščino6. – 9.utrjevanje in nadgrajevanje učne snoviučiteljice slovenščine
Utrdimo matematiko6., 9.utrjevanje in nadgrajevanje učne snoviučiteljice matematike
Utrdimo kemijo8.poglabljanje minimalnih in temeljnih znanj kemijeDarja Kašček
Utrdimo fiziko8.poglabljanje znanj s področja fizikeTanja Kogoj
Bralno-kreativni klub6. – 9.širjenje bralne pismenosti in bralne kulture, razvijanje spološne zmožnosti razumevanja, uporabe in premisleka o besedilu, spodbujanje ustvarjalnega mišljenja, kreativno ustvarjanjeNeža Markočič
Novinarski krožek6. – 9.šolsko glasiloBarbara M. Gerbec
Vivaristika6. – 9.skrb za živali v šolskem vivariju, urejanje vivarija, osnove gojenja živali in rastlin ter njihovo spoznavanje, skrb za živali med šolskimi počitnicamiJasna Besednjak
Naravoslovni krožek6., 7.naravoslovni eksperimenti, dopolnjevanje, poglabljanje in razširjanje znanja naravoslovjaMartina Bratuž
Male sive celice6. – 9. r.obravnava različnih tematskih področij ob uporabi referenčne literature in spletnih virov v okviru priprav na tekmovanje v TV-kvizu Male sive celiceBoža Peršič
Vesela šola6. – 9. r.obravnava veselošolskih tem in člankov revije PIL v okviru priprav na tekmovanje v znanju Vesele šoleBoža Peršič
Geografski krožek6. – 9. r.poglabljanje znanja s področja geografijespoznavanje osnov geografskega raziskovanjaTanja Čutura  
Zgodovinski krožek6. – 9. r.poglabljanje znanja s področja zgodovineobisk razstavreševanje kvizov, ogled filmov, spoznavanje aplikacij, ki popestrijo naše znanje zgodovineJasna Fornazarič
Likovni krožek4. – 9. r.spoznavanje različnih likovnih tehnikustvarjanje z različnimi materialisodelovanje na natečajih in razpisihrazstavljanje izdelkovanimirani filmTanja Batistič Poljšak
Filatelija4. – 9. r.zbiranje in preučevanje poštnih
znamk
zunanji mentor Vinko Troha
Šolski bend6. – 9. r.Pogoj: uspešno opravljena avdicijaučenje osnov skupinskega igranja inštrumentovnastopi na prireditvahzunanji mentor Andraž Lasič
Nogomet6. – 9. r.priprava šolske ekipe na tekmovanja(učitelj izbere učence, ki obiskujejo interesno dejavnost)Vasja Zajc
Šah4 .– 9.poglabljanje šahovskega znanjašahovska tekmovanjazunanji mentor
Varno v prometu5.spoznavanje prometnih predpisovutrjevanje snovi za kolesarski izpitValentina Volk
Rač. krožek6. – 9.priprava na tekmovanji Bober in PišekSuzana Harej
Učna pomoč4.svetovanje in dodatna  pomoč  učencem z učnimi težavami.Iris Mohorič Jana F. Bremec
Raziskovalni krožek8. – 9.usmerjati učence pri raziskovalnem delunaučiti učence, kako jasno in javno izražati svoja mnenja in predloge,naučiti učence kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,predstavitev raziskovalne naloge na tekmovanju Labirint/državnem tekmovanjuAna K. Bučinel
Matematični krožek6. – 9.poglabljanje znanja matematike, priprava na tekmovanjaTanja Kogoj
Fizikalne delavnice9.priprava na tekmovanji iz astronomije in fizike, fizikalni eksperimenti, fizika v vsakdanjem življenju, poglabljanje znanja fizikeMaja Bulgin
Podjetniški krožek7. – 9.krepitev ustvarjalnosti in osnove podjetnostistartup izzivpredstavitev zamisli na tekmovanju PopriPetra Brankovič in zunanji izvajalec
Turistične delavnice8., 9.priprava na raziskovalno nalogo Turizmu pomaga lastna glavaTanja Čutura


PODRUŽNICA LEDINE

Urnik interesnih dejavnosti 2023/24

DejavnostRazredVsebinaMentor
Bralna značka1. – 4.oblikovanje priporočilnih seznamov knjigpogovori o prebranih knjigahrazredničarke in šolski knjižničarki
Angleška bralna značka3.branje angleških knjig z lažjo (prilagojeno) vsebino bogatenje in utrjevanje besedišča, kar pripomore k samozavestnejši komunikaciji v tujem jezikuučiteljica angleščine
Eko angleščina3.ponavljanje in utrjevanje angleščine preko   EKO didaktičnih igerŽanet Pavlica
Otroški pevski zbor1. – 3.usposabljanje in razvijanje smisla za enoglasno muziciranje in estetsko doživljanje zborovskega petjaučenje slovenskih ljudskih pesmi in umetnih pesmi z instrumentalno spremljavosodelovanje na šolskih in izvenšolskih prireditvahKeli Pintar
Šahovski krožek2. – 4.osnove šahazunanji mentor
Cici Vesela šolanaročniki revije Cicibanobravnava tem s področja kulture, estetske vzgoje, naravoslovja, tehnike, ki so objavljene v reviji Cicibansodelovanje na ciciveselošolskem dnevuLjubinka Popović
Košarka1.–2.navajanje na zdrav način življenja in redno ukvarjanje s športomučenje osnovnih košarkarskih elementov skozi različne zabavne igre razvoj osnovnih gibalnih in motoričnih sposobnostizunanji mentorji
Namizni tenis1.– 4.učenje osnov individualnega igranja namiznega tenisapriprava na tekmovanjezunanji mentor
Odbojka1.– 3.osnove odbojkezunanji mentor
Rokomet2. – 3.učenje osnov igrezunanji mentorji
Nogomet1. – 3.navajanje na zdrav način preživljanje prostega časaučenje osnovnih nogometnih prvinrazvoj osnovnih motoričnih in gibalnih sposobnostizunanji mentor
Plesno – akrobatska skupina1.– 4.– spoznavanje elementov akrobatike, plesa in raznih dvigov, ki se povežejo v koreografijozunanji mentorji
Dramsko – gledališka delavnica4. usvajanje osnov nastopanja razvijanje veščin za interpretacijo dramskega besedila spoznavanje tehnik govora, obrazne mimike in telesne izraznosti improvizacijaJana Sušanj
Taborniki3. – 4.učenje taborniških veščin (bivanje v naravi, orientacija, vozli, postavljanje šotora), spoznavanje okolja in družbe ter spoštljivo ravnanje z njima, razvijanje samostojnosti in prostovoljstvaRod soških mejašev
Planinski krožek2. – 3.raziskovanje planinskih poti po Sloveniji, spodbujanje k zdravemu življenju, aktivno preživljanje prostega časa v naravi, sodelovanje v programu Mladi planinec, seznanjanje z varno hojo v hribe in gore, razvijanje odgovornega odnosa do sebe in narave, spodbujanje tovarištva, poštenosti, delavnosti, vztrajnosti in vedoželjnostiDanjela Šinigoj in Anja Prinčič v sodelovanju s Planinskim društvom Nova Gorica
Dostopnost