Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Interesne dejavnosti

MATIČNA ŠOLA

DejavnostUčenciVsebinaMentor
Otroški pevski zbor


Mladinski pevski zbor
5. r.6. – 9. r.
usposabljanje in razvijanje smisla za  enoglasno muziciranje in estetsko doživljanje zborovskega petjaučenje slovenskih ljudskih pesmi in umetnih pesmi z  instrumentalno spremljavosodelovanje na revijah otroških in mladinskih  pevskih zborovsodelovanje na šolskih in  izvenšolskih prireditvahEleonora Ipavec Šaver

  Eleonora Ipavec Šaver
Ročne spretnosti4. – 5. r.  spoznavanje različnih ročnih spretnosti (vozlanje, šivanje …)oblikovanje z različnimi materialipriprava razstavOnorina Milost
Vesela šola4. – 5. r.obravnava tem s področja kulture, estetske vzgoje, naravoslovja, tehnike, ki so objavljene v reviji Pilsodelovanje na tekmovanju v znanju Vesele šoleMirjam Vuga
Bralna značka4. – 9. r.oblikovanje priporočilnih seznamov  knjig   – pogovori o prebranih knjigahrazredničarke 5. r., učiteljice SLJ in šolski knjižničarki
Angleška bralna značka4. – 9. r.branje angleških knjig z lažjo (prilagojeno) vsebino bogatenje in utrjevanje besedišča, kar pripomore k samozavestnejši komunikaciji v tujem jezikuučiteljice angleščine
Utrdimo angleščino7. rponavljanje in utrjevanje učne snoviMarina Rabzelj
Vivaristika6. – 9. r.skrb za živali v šolskem vivariju, urejanje vivarija, osnove gojenja živali in rastlin ter njihovo spoznavanje, skrb za živali med šolskimi počitnicamiMartina Bratuž
Naravoslovni krožek6., 7. r.dopolnjevanje, poglabljanje in razširjanje znanja naravoslovja,priprava na tekmovanje iz znanja  naravoslovja – Kresnička (6., 7. razred)priprava na tekmovanje o poznavanju in gojenju češenj-  OŠ Dobrovo (6. razred)/ oglediMartina Bratuž
Kemijski krožek8. – 9. r.poglabljanje znanja kemijepriprava na šolsko in državno tekmovanjeraziskovalno delooglediDarja Kašček
Male sive celice6. – 9. r.obravnava različnih tematskih področij ob uporabi referenčne literature in spletnih virov v okviru priprav na tekmovanje v TV-kvizu Male sive celiceBoža Peršič
Vesela šola6. – 9. r.obravnava veselošolskih tem in člankov revije PIL v okviru priprav na tekmovanje v znanju Vesele šoleBoža Peršič
Geografski krožek6. – 9. r.poglabljanje znanja s področja geografijespoznavanje osnov geografskega raziskovanjaTanja Čutura  
Zgodovinski krožek6. – 9. r.poglabljanje znanja s področja zgodovineobisk razstavreševanje kvizov, ogled filmov, spoznavanje aplikacij, ki popestrijo naše znanje zgodovineKatjuša Batič
Likovni krožek4. – 9. r.spoznavanje različnih likovnih tehnikustvarjanje z različnimi materialisodelovanje na natečajih in razpisihrazstavljanje izdelkovanimirani filmTanja Batistič Poljšak
Filatelija4. – 9. r.zbiranje in preučevanje poštnih
znamk
zunanji mentor Vinko Troha
Šolski bend6. – 9. r.Pogoj: uspešno opravljena avdicijaučenje osnov skupinskega igranja inštrumentovnastopi na prireditvahzunanji mentor Andraž Lasič
Nogomet6. – 9. r.priprava šolske ekipe na tekmovanja(učitelj izbere učence, ki obiskujejo interesno dejavnost)Vasja Zajc
Nogomet za deklice5. – 9. rspoznavanje osnov nogometarazvijanje motorike, vzdržljivosti, koordinacijerazvijanje timskega duhatekmovanja in turnirjiŽNK Burbonke – zunanji mentor
Rokomet4. – 6. r.učenje osnov igrezunanji mentor
Šah4 .– 9. r.poglabljanje šahovskega znanjašahovska tekmovanjazunanji mentor
Dramski klub6. – 9. r.različne improvizacijske vlogelastno izvirno krajše dramsko besedilointerpretacija in uprizoritev dramskega besedila – priprava kostumov, scene, rekvizitovNina Rogelja
Fotografski krožek5. – 9. r.osvajanje temeljnih tehničnih znanj za obvladovanje digitalnega fotoaparataprednosti in slabosti digitalne fotografije ter osnovni fotografski pojmi, ki so ključni za dobro    fotografijo – računalniška obdelava digitalnih fotografij praktično delo in samostojno ustvarjanjeprojekt ob 60. obletnici šole, za katerega bomo fotografirali in snemalifotografirali bomo tudi različne motive, udeležili se bomo šolskih prireditev in dejavnosti ter ustvarili edinstvene spomine na šolske dniNina Rogelja  
Zeliščarski krožek5.rspoznavanje zdravilnih rastlin in njihove uporabeurejanje zeliščnega vrtaValentina Volk
Jezikovne zanke, znanke in uganke7. rpoglobljeno razumevanje in raba slovenskega jezika v različnih govornih in pisnih okoliščinah (nadgradnja znanja, osvojenega pri pouku)tehnike za izboljšanje  jezikovne spretnostijezikovne raziskovalnice – jezik v praksijezikovne zanimivosti za sladokusce, stalne besedne zveze, bogastvo in čarobnost besedišča, primerjava z drugimi jezikiAlenka Čelik
Novinarski krožek6. – 9. rpriprava šolskega glasilasodelovanje pri obeležitvi 60. obletnice šoleBarbara Markič Gerbec

POŠ LEDINE

DejavnostUčenci 1. – 4. rVsebinaMentor
Bralna značka1. – 4. r.oblikovanje priporočilnih seznamov knjigpogovori o prebranih knjigahrazredničarke in šolski knjižničarki
Angleška bralna značka3. rbranje angleških knjig z lažjo (prilagojeno) vsebino bogatenje in utrjevanje besedišča, kar pripomore k samozavestnejši komunikaciji v tujem jezikuučiteljica angleščine
Otroški pevski zbor1.–4. r.usposabljanje in razvijanje smisla za enoglasno muziciranje in estetsko doživljanje zborovskega petjaučenje slovenskih ljudskih pesmi in umetnih pesmi z instrumentalno spremljavosodelovanje na šolskih in izvenšolskih prireditvahKeli Pintar
Šahovski krožek2. – 4. r.osnove šahazunanji mentor
Cici Vesela šolanaročniki revije Cicibanobravnava tem s področja kulture, estetske vzgoje, naravoslovja, tehnike, ki so objavljene v reviji Cicibansodelovanje na ciciveselošolskem dnevuLjubinka Popović
Košarka1.–2. r.navajanje na zdrav način življenja in redno ukvarjanje s športomučenje osnovnih košarkaških elementov skozi različne zabavne igrerazvoj osnovnih gibalnih in motoričnih sposobnostizunanji mentorji
Namizni tenis1.– 4. r.učenje osnov individualnega igranja namiznega tenisapriprava na tekmovanjezunanji mentor
Odbojka1.– 3. r.osnove odbojkezunanji mentor
Taborniki3. in 4. r.spoznavanje narave skozi igro in pustolovščino učenje vozlov postavljanje šotoraučenje drugih veščin za življenje v naravizunanji mentorji prijave se sprejemajo na spletni strani tabornikov
Rokomet2. – 3. r.učenje osnov igrezunanji mentorji
Nogomet1. – 3. r.navajanje na zdrav način preživljanje prostega časaučenje osnovnih nogometnih prvinrazvoj osnovnih motoričnih in gibalnih sposobnostizunanji mentor
Gibanje -nogomet deklet1.– 4. r.–  na koordinaciji in razvoju motorike – strokovno vodenje deklet na podlagi sodobnih   nogometnih smernic – osvajanje znanj (opredeljenih ciljev) po    razvojnih fazah – sistematičen način učenja tehnike – navajanje na žogo 
Zeliščarski krožek3. in 4. r.– spoznavanje zdravilnih rastlin -priprava in uporaba zeliščnih pripravkov (zdravilni sirup, mazila, čaj …) – priprava lastnega zeliščnega vrtičkaNeža Markočič
Plesno – akrobatska skupina1.– 4. r.– spoznavanje elementov akrobatike, plesa in raznih dvigov, ki se povežejo v koreografijo  zunanji mentorji
Dostopnost