Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Šolski zvonec centralne šole

Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica – razredna stopnja

POUK
0. ura 7.30 – 8.15
1. ura 8.20 – 9.05
2. ura 9.10 – 9.55
odmor za malico
3. ura 10.15 – 11.00
kosilo                                                                                           11.05 – 11.50
4. ura 11.15 – 12.00
5. ura 12.35 – 13.20
6. ura 13.25 – 14.10
PODALJŠANO BIVANJE
 • neusmerjen prosti čas od  konca pouka do kosila
 • kosilo
 • različne dejavnosti do 14.30
 • pisanje domačih nalog in samostojno učenje 14.30 do 15.30
 • popoldanska malica
 • usmerjeno preživljanje prostega časa15.30 do 15.50
 • varstvo 15.50 do 16.15
VARSTVO
Jutranje varstvo za učence 4. in 5. razreda: od 7.00 – 8.00.

Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica – predmetna stopnja

POUK
0. ura 7.30 – 8.15
1. ura 8.20 – 9.05
2. ura 9.10 – 9.55
odmor za malico
3. ura 10.15 – 11.00
odmor
4. ura 11.15 – 12.00
5. ura 12.05 – 12.50
6. ura 12.55 – 13.40
7. ura 13.45 – 14.30
8. ura 14.35 – 15.20

K pouku prihajajte pravočasno, vsaj 10 minut pred začetkom, zato da se v miru pripravite za šolsko delo. Varstvo v prostih urah je organizirano za učence od 7. do 9. razreda, ki čakajo na izbirne predmete in je obvezno. Varstva so opravičeni učenci, ki imajo pisno opravičilo staršev.

Šolski zvonec podružnične šole Ledine

POUK
1. ura 8.00 – 8.45
2. ura 8.50 – 9.35
odmor za malico
3. ura 9.55 – 10.40
rekreativni odmor
4. ura 11.00 – 11.45
5. ura 11.50 – 12.35
PODALJŠANO BIVANJE
 • sprostitvene dejavnosti/neusmerjen prosti čas od konca pouka ter kosilo do 14.00
 • popoldanska malica od 14.00 do 14.10
 • učna ura od 14.10 do 14.55
 • usmerjeni prosti čas od 14.55 do 16.15
VARSTVO
jutranje: od 6.30 do 8.00

K pouku prihajajte pravočasno, vsaj 10 minut pred začetkom, zato da se v miru pripravite za šolsko delo.

Prvošolci morajo imeti na poti v šolo ter domov spremstvo odraslih oseb in nosijo rumeno rutko. Spremljevalci so lahko tudi otroci stari od 10 do 14 let s pisnim dovoljenjem staršev.

Pešbus:

– organizirano spremljanje otrok v šolo peš po stalni poti

– otroke spremlja odgovorna odrasla oseba

– na podlagi prijav učencev se določi pot in postaje

Dostopnost